LINH NGUYỆT MOTEL

Chưa có đánh giá
Số 09 phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

linh nguyệt motel

Số 09 phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm

CHÍNH SÁCH HỦY