LINH NGUYỆT MOTEL

Chưa có đánh giá
Số 09 phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn LINH NGUYỆT MOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

linh nguyệt motel

Số 09 phố Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn LINH NGUYỆT MOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay