LIBERTY SAPA HOTEL

Chưa có đánh giá
Số 067 đường Mường Hoa, Thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn LIBERTY SAPA HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

liberty sapa hotel

Số 067 đường Mường Hoa, Thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn LIBERTY SAPA HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay