LE BERYL HANOI HOTEL

Chưa có đánh giá
212a Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn LE BERYL HANOI HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

le beryl hanoi hotel

212a Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn LE BERYL HANOI HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay