LAVENDER HOTEL

Chưa có đánh giá
Căn E389, Khu Sun Plaza Grand World, Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh 01119, Vietnam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn LAVENDER HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

lavender hotel

Căn E389, Khu Sun Plaza Grand World, Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh 01119, Vietnam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn LAVENDER HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay