LAKE VIEW APARTMENT

Chưa có đánh giá
65 P. Trích Sài, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn LAKE VIEW APARTMENT hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

lake view apartment

65 P. Trích Sài, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn LAKE VIEW APARTMENT hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay