LAKE VIEW APARTMENT

Chưa có đánh giá
65 P. Trích Sài, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

lake view apartment

65 P. Trích Sài, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

CHÍNH SÁCH HỦY