KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL

KHÁNH VINH HOTEL

4.5 (7 đánh giá)
Số 78 Võ Văn Kiệt (Thửa đất số 06, tờ bản đồ B2-11), An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước 1 tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL
KHÁNH VINH HOTEL

khánh vinh hotel

Số 78 Võ Văn Kiệt (Thửa đất số 06, tờ bản đồ B2-11), An Hải Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng.
4.5 (7 đánh giá)

CHÍNH SÁCH HỦY

  • Hủy phòng miễn phí trước 1 tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.