KHÁNH LINH MOTEL

Chưa có đánh giá
Số 19 – LK 9 –VT 11, Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

khánh linh motel

Số 19 – LK 9 –VT 11, Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

CHÍNH SÁCH HỦY