KHÁNH LINH MOTEL

Chưa có đánh giá
Số 19 – LK 9 –VT 11, Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn KHÁNH LINH MOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

khánh linh motel

Số 19 – LK 9 –VT 11, Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn KHÁNH LINH MOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay