KHÁCH SẠN HÀ THANH

Chưa có đánh giá
L27-28 Phạm Hùng, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn KHÁCH SẠN HÀ THANH hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

khách sạn hà thanh

L27-28 Phạm Hùng, Phú Thuỷ, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Vietnam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn KHÁCH SẠN HÀ THANH hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay