HUYỀN KHÔI HOTEL

Chưa có đánh giá
Ô 23- LK 9 khu tái định cư và khu tự xây Hùng Thắng, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

huyền khôi hotel

Ô 23- LK 9 khu tái định cư và khu tự xây Hùng Thắng, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

CHÍNH SÁCH HỦY