HUYỀN KHÔI HOTEL

Chưa có đánh giá
Ô 23- LK 9 khu tái định cư và khu tự xây Hùng Thắng, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn HUYỀN KHÔI HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

huyền khôi hotel

Ô 23- LK 9 khu tái định cư và khu tự xây Hùng Thắng, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn HUYỀN KHÔI HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay