HƯƠNG TRÀ TAM ĐẢO HOTEL
HƯƠNG TRÀ TAM ĐẢO HOTEL
HƯƠNG TRÀ TAM ĐẢO HOTEL
HƯƠNG TRÀ TAM ĐẢO HOTEL
HƯƠNG TRÀ TAM ĐẢO HOTEL
HƯƠNG TRÀ TAM ĐẢO HOTEL
HƯƠNG TRÀ TAM ĐẢO HOTEL

HƯƠNG TRÀ TAM ĐẢO HOTEL

Chưa có đánh giá
Tổ dân phố II, TT Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Mô tả khách sạn

- Hương Trà Tam Đảo là một khách sạn được thiết kế theo phong cách cổ điển, kết hợp với hiện đại. tạo nên một không gian hoàn chỉnh vui chơi và nghỉ dưỡng

- Hương Tam Đảo được thiết kế với tổng diện tích là 1.315m2  và được chia thành 6 tầng khai thác và 1 tầng thượng, được di chuyển

Xem thêm
HƯƠNG TRÀ TAM ĐẢO HOTEL
HƯƠNG TRÀ TAM ĐẢO HOTEL
HƯƠNG TRÀ TAM ĐẢO HOTEL
HƯƠNG TRÀ TAM ĐẢO HOTEL
HƯƠNG TRÀ TAM ĐẢO HOTEL
HƯƠNG TRÀ TAM ĐẢO HOTEL
HƯƠNG TRÀ TAM ĐẢO HOTEL
HƯƠNG TRÀ TAM ĐẢO HOTEL

hương trà tam đảo hotel

Tổ dân phố II, TT Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

THÔNG TIN

- Hương Trà Tam Đảo là một khách sạn được thiết kế theo phong cách cổ điển, kết hợp với hiện đại. tạo nên một không gian hoàn chỉnh vui chơi và nghỉ dưỡng

- Hương Tam Đảo được thiết kế với tổng diện tích là 1.315m2  và được chia thành 6 tầng khai thác và 1 tầng thượng, được di chuyển

Xem thêm