HỒNG ANH HOTEL

Chưa có đánh giá
Thôn Phú Đa, Cần Kiệm, Thạch Thất, Hanoi, Vietnam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

hồng anh hotel

Thôn Phú Đa, Cần Kiệm, Thạch Thất, Hanoi, Vietnam

CHÍNH SÁCH HỦY