HOLIDAY HOTEL HẠ LONG

Chưa có đánh giá
81 Vườn Đào, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn HOLIDAY HOTEL HẠ LONG hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

holiday hotel hạ long

81 Vườn Đào, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn HOLIDAY HOTEL HẠ LONG hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay