HOLIDAY HOTEL HẠ LONG

Chưa có đánh giá
81 Vườn Đào, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

holiday hotel hạ long

81 Vườn Đào, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

CHÍNH SÁCH HỦY