HOÀNG YẾN HOTEL THÁI NGUYÊN

Chưa có đánh giá
12a Ngõ 105 - Lương Ngọc Quyến, Hàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn HOÀNG YẾN HOTEL THÁI NGUYÊN hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

hoàng yến hotel thái nguyên

12a Ngõ 105 - Lương Ngọc Quyến, Hàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn HOÀNG YẾN HOTEL THÁI NGUYÊN hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay