HOÀNG NGÂN 2 HOTEL - VINH

Chưa có đánh giá
số 46, Đường Yên Dũng Thượng, Khối Tân Lâm, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn HOÀNG NGÂN 2 HOTEL - VINH hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

hoàng ngân 2 hotel - vinh

số 46, Đường Yên Dũng Thượng, Khối Tân Lâm, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn HOÀNG NGÂN 2 HOTEL - VINH hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay