HOÀNG NGÂN 2 HOTEL - VINH

Chưa có đánh giá
số 46, Đường Yên Dũng Thượng, Khối Tân Lâm, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

hoàng ngân 2 hotel - vinh

số 46, Đường Yên Dũng Thượng, Khối Tân Lâm, Phường Hưng Dũng, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CHÍNH SÁCH HỦY