HOÀNG MINH HOTEL

Chưa có đánh giá
87 Bạch Đằng, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn HOÀNG MINH HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

hoàng minh hotel

87 Bạch Đằng, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn HOÀNG MINH HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay