HOÀNG GIA HOTEL 1

Chưa có đánh giá
Số 2 Ngõ 20 Phố Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn HOÀNG GIA HOTEL 1 hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

hoàng gia hotel 1

Số 2 Ngõ 20 Phố Đàm Quang Trung, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn HOÀNG GIA HOTEL 1 hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay