HOÀ BÌNH MOTEL - ĐỐNG ĐA
HOÀ BÌNH MOTEL - ĐỐNG ĐA
HOÀ BÌNH MOTEL - ĐỐNG ĐA
HOÀ BÌNH MOTEL - ĐỐNG ĐA
HOÀ BÌNH MOTEL - ĐỐNG ĐA
HOÀ BÌNH MOTEL - ĐỐNG ĐA

HOÀ BÌNH MOTEL - ĐỐNG ĐA

3.7 (3 đánh giá)
161 P. Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn HOÀ BÌNH MOTEL - ĐỐNG ĐA hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

HOÀ BÌNH MOTEL - ĐỐNG ĐA
HOÀ BÌNH MOTEL - ĐỐNG ĐA
HOÀ BÌNH MOTEL - ĐỐNG ĐA
HOÀ BÌNH MOTEL - ĐỐNG ĐA
HOÀ BÌNH MOTEL - ĐỐNG ĐA
HOÀ BÌNH MOTEL - ĐỐNG ĐA
HOÀ BÌNH MOTEL - ĐỐNG ĐA

hoà bình motel - đống đa

161 P. Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam
3.7 (3 đánh giá)

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn HOÀ BÌNH MOTEL - ĐỐNG ĐA hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay