HnH HOMESTAY
HnH HOMESTAY
HnH HOMESTAY
HnH HOMESTAY
HnH HOMESTAY
HnH HOMESTAY
HnH HOMESTAY
HnH HOMESTAY

HnH HOMESTAY

4.1 (13 đánh giá)
44 P. Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam

Mô tả khách sạn

Add: Số 44 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Phone: 0934531285
Email:  hnhhomestayhangchuoi@gmail.com

HnH HOMESTAY
HnH HOMESTAY
HnH HOMESTAY
HnH HOMESTAY
HnH HOMESTAY
HnH HOMESTAY
HnH HOMESTAY
HnH HOMESTAY
HnH HOMESTAY

hnh homestay

44 P. Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Vietnam
4.1 (13 đánh giá)

THÔNG TIN

Add: Số 44 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
Phone: 0934531285
Email:  hnhhomestayhangchuoi@gmail.com