HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL

HANOIAN LAKESIDE HOTEL

5.0 (2 đánh giá)
60 Cầu Gỗ, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam

Tiện ích

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL
HANOIAN LAKESIDE HOTEL

hanoian lakeside hotel

60 Cầu Gỗ, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Vietnam
5.0 (2 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí