HANOI SUNFLOWER SUITE HOSTEL

Chưa có đánh giá
85 P. Hàng Bạc, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn HANOI SUNFLOWER SUITE HOSTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

hanoi sunflower suite hostel

85 P. Hàng Bạc, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn HANOI SUNFLOWER SUITE HOSTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay