HANOI BACKPACKER SUITE HOSTEL

Chưa có đánh giá
22 P. Cửa Đông, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam

hanoi backpacker suite hostel

22 P. Cửa Đông, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam