HANOI BACKPACKER SUITE HOSTEL

Chưa có đánh giá
22 P. Cửa Đông, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn HANOI BACKPACKER SUITE HOSTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

hanoi backpacker suite hostel

22 P. Cửa Đông, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội 100000, Việt Nam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn HANOI BACKPACKER SUITE HOSTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay