HẢI YẾN 3
HẢI YẾN 3
HẢI YẾN 3
HẢI YẾN 3
HẢI YẾN 3
HẢI YẾN 3
HẢI YẾN 3
HẢI YẾN 3

HẢI YẾN 3

4.6 (30 đánh giá)
536 Trường Chinh, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn HẢI YẾN 3 hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

HẢI YẾN 3
HẢI YẾN 3
HẢI YẾN 3
HẢI YẾN 3
HẢI YẾN 3
HẢI YẾN 3
HẢI YẾN 3
HẢI YẾN 3
HẢI YẾN 3

hải yến 3

536 Trường Chinh, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
4.6 (30 đánh giá)

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn HẢI YẾN 3 hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay