H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT

H2 APARTMENT

Chưa có đánh giá
154 Ba Làng, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước 1 tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT
H2 APARTMENT

h2 apartment

154 Ba Làng, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

CHÍNH SÁCH HỦY

  • Hủy phòng miễn phí trước 1 tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.