GREENBAY HOTEL

Chưa có đánh giá
Căn M2-10 Sunplaza Grand Wrold, khu 5A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

greenbay hotel

Căn M2-10 Sunplaza Grand Wrold, khu 5A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

CHÍNH SÁCH HỦY