GREENBAY HOTEL

Chưa có đánh giá
Căn M2-10 Sunplaza Grand Wrold, khu 5A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn GREENBAY HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

greenbay hotel

Căn M2-10 Sunplaza Grand Wrold, khu 5A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn GREENBAY HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay