GOLDEN HOTEL - CÔ TÔ

Chưa có đánh giá
Khu 2, Cô Tô, Quảng Ninh 200000, Việt Nam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

golden hotel - cô tô

Khu 2, Cô Tô, Quảng Ninh 200000, Việt Nam

CHÍNH SÁCH HỦY