GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL

GOLDEN CHARM HOTEL

Chưa có đánh giá
24 P. Hàng Quạt, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Mô tả khách sạn

Add: Số 24 Hàng Quạt, phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam
Phone: 02438243423

GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL
GOLDEN CHARM HOTEL

golden charm hotel

24 P. Hàng Quạt, Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

THÔNG TIN

Add: Số 24 Hàng Quạt, phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam
Phone: 02438243423