GIA HUY HOTEL

Chưa có đánh giá
58 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng, Vietnam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn GIA HUY HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

gia huy hotel

58 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng, Vietnam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn GIA HUY HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay