GALAXY HOTEL

GALAXY HOTEL

Chưa có đánh giá
10 Hưng Gia 3, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước 1 tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

GALAXY HOTEL

galaxy hotel

10 Hưng Gia 3, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHÍNH SÁCH HỦY

  • Hủy phòng miễn phí trước 1 tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.