GALAXY HOTEL

GALAXY HOTEL

Chưa có đánh giá
10 Hưng Gia 3, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn GALAXY HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

GALAXY HOTEL

galaxy hotel

10 Hưng Gia 3, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn GALAXY HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay