G9 HOTEL

Chưa có đánh giá
101 Đường số 9, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

g9 hotel

101 Đường số 9, Bình Hưng, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHÍNH SÁCH HỦY