FUTURE HALONG HOTEL

Chưa có đánh giá
HG2-10, Hoàng Gia 2, Khu đô thị Vinhome Dragon Bay Halong, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn FUTURE HALONG HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

future halong hotel

HG2-10, Hoàng Gia 2, Khu đô thị Vinhome Dragon Bay Halong, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn FUTURE HALONG HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay