ĐÔNG Á PLAZA HOTEL

Chưa có đánh giá
11, P Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

đông á plaza hotel

11, P Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

CHÍNH SÁCH HỦY