ĐÔNG Á PLAZA HOTEL

Chưa có đánh giá
11, P Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn ĐÔNG Á PLAZA HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

đông á plaza hotel

11, P Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn ĐÔNG Á PLAZA HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay