DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI

DIAMOND HOTEL - LÀO CAI

5.0 (2 đánh giá)
358 Nguyễn Huệ, Phố Mới, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Tiện ích

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI
DIAMOND HOTEL - LÀO CAI

diamond hotel - lào cai

358 Nguyễn Huệ, Phố Mới, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
5.0 (2 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà