COZRUM HOMES CITI PARK

Chưa có đánh giá
2 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn COZRUM HOMES CITI PARK hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

cozrum homes citi park

2 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn COZRUM HOMES CITI PARK hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay