COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL

COUPLE HOTEL

5.0 (255 đánh giá)
36/4 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 170000, Vietnam

Thông tin hữu ích

💵 Giá thấp nhất 190000 VND
📏 Khoảng cách đến trung tâm 4.2 km
🧳 Sân bay gần nhất Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất (SGN)
✈️ Khoảng cách đến sân bay 5.2 km

 

COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL
COUPLE HOTEL

couple hotel

36/4 Cù Lao, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 170000, Vietnam
5.0 (255 đánh giá)

THÔNG TIN HỮU ÍCH

💵 Giá thấp nhất 190000 VND
📏 Khoảng cách đến trung tâm 4.2 km
🧳 Sân bay gần nhất Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất (SGN)
✈️ Khoảng cách đến sân bay 5.2 km