CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG

CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG

Chưa có đánh giá
Số 1 Tổ 5 Khu 9A, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam

Tiện ích

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí

Mô tả khách sạn

I. Phòng nghỉ

   A/ Giá phòng

Loại Phòng

Giá phòng 

 

Phòng một giường/hai giường tiêu
Xem thêm
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG
CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HOTEL - HẠ LONG

công đoàn việt nam hotel - hạ long

Số 1 Tổ 5 Khu 9A, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Vietnam

THÔNG TIN

I. Phòng nghỉ

   A/ Giá phòng

Loại Phòng

Giá phòng 

 

Phòng một giường/hai giường tiêu
Xem thêm

TIỆN ÍCH

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí