CHEZ PA HOMESTAY
CHEZ PA HOMESTAY
CHEZ PA HOMESTAY
CHEZ PA HOMESTAY

CHEZ PA HOMESTAY

Chưa có đánh giá
Na Hoi, Bắc Hà District, Lao Cai, Vietnam

Mô tả khách sạn

Phone: 0971596589
Email:  Lucthien89@gmail.com

CHEZ PA HOMESTAY
CHEZ PA HOMESTAY
CHEZ PA HOMESTAY
CHEZ PA HOMESTAY
CHEZ PA HOMESTAY

chez pa homestay

Na Hoi, Bắc Hà District, Lao Cai, Vietnam

THÔNG TIN

Phone: 0971596589
Email:  Lucthien89@gmail.com