CHÂU LONG HOTEL
CHÂU LONG HOTEL
CHÂU LONG HOTEL
CHÂU LONG HOTEL
CHÂU LONG HOTEL

CHÂU LONG HOTEL

4.4 (52 đánh giá)
94 Số 20, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước 1 tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

CHÂU LONG HOTEL
CHÂU LONG HOTEL
CHÂU LONG HOTEL
CHÂU LONG HOTEL
CHÂU LONG HOTEL
CHÂU LONG HOTEL

châu long hotel

94 Số 20, P. Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4.4 (52 đánh giá)

CHÍNH SÁCH HỦY

  • Hủy phòng miễn phí trước 1 tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.