CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL

CANARY BOUTIQUE HOTEL

Chưa có đánh giá
14 Kiệt 43 Nguyễn Công Trứ, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Tiện ích

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí

Mô tả khách sạn

CANARY BOUTIQUE HOTEL  

Số điện thoại: 0935802369

CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL
CANARY BOUTIQUE HOTEL

canary boutique hotel

14 Kiệt 43 Nguyễn Công Trứ, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

THÔNG TIN

CANARY BOUTIQUE HOTEL  

Số điện thoại: 0935802369


TIỆN ÍCH

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí