C’LAVIE HOTEL

C’LAVIE HOTEL

Chưa có đánh giá
548 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước 1 tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

C’LAVIE HOTEL

c’lavie hotel

548 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHÍNH SÁCH HỦY

  • Hủy phòng miễn phí trước 1 tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.