C’LAVIE HOTEL

C’LAVIE HOTEL

Chưa có đánh giá
548 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn C’LAVIE HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

C’LAVIE HOTEL

c’lavie hotel

548 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn C’LAVIE HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay