BUCKINGHAM PALACE – SÓC SƠN
BUCKINGHAM PALACE – SÓC SƠN
BUCKINGHAM PALACE – SÓC SƠN
BUCKINGHAM PALACE – SÓC SƠN
BUCKINGHAM PALACE – SÓC SƠN

BUCKINGHAM PALACE – SÓC SƠN

4.8 (2 đánh giá)
7QJQ+MV, Phú Nghĩa, Sóc Sơn, Hanoi, Vietnam

Mô tả khách sạn

Add: Phú Nghĩa – xã Minh Phú – huyện Sóc Sơn- TP Hà Nội
Sđt : 0903096688
Người liên hệ : Ms Lan
Email: lannguyen0904.tk@gmail.com

BUCKINGHAM PALACE – SÓC SƠN
BUCKINGHAM PALACE – SÓC SƠN
BUCKINGHAM PALACE – SÓC SƠN
BUCKINGHAM PALACE – SÓC SƠN
BUCKINGHAM PALACE – SÓC SƠN
BUCKINGHAM PALACE – SÓC SƠN

buckingham palace – sóc sơn

7QJQ+MV, Phú Nghĩa, Sóc Sơn, Hanoi, Vietnam
4.8 (2 đánh giá)

THÔNG TIN

Add: Phú Nghĩa – xã Minh Phú – huyện Sóc Sơn- TP Hà Nội
Sđt : 0903096688
Người liên hệ : Ms Lan
Email: lannguyen0904.tk@gmail.com