BLUE HOTEL
BLUE HOTEL
BLUE HOTEL
BLUE HOTEL
BLUE HOTEL
BLUE HOTEL
BLUE HOTEL

BLUE HOTEL

5.0 (1 đánh giá)
1 Trần Quý Cáp, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 78000, Vietnam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn BLUE HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

BLUE HOTEL
BLUE HOTEL
BLUE HOTEL
BLUE HOTEL
BLUE HOTEL
BLUE HOTEL
BLUE HOTEL
BLUE HOTEL

blue hotel

1 Trần Quý Cáp, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 78000, Vietnam
5.0 (1 đánh giá)

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn BLUE HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay