BÌNH MINH MOTEL - THẠCH BÀN
BÌNH MINH MOTEL - THẠCH BÀN
BÌNH MINH MOTEL - THẠCH BÀN
BÌNH MINH MOTEL - THẠCH BÀN
BÌNH MINH MOTEL - THẠCH BÀN
BÌNH MINH MOTEL - THẠCH BÀN
BÌNH MINH MOTEL - THẠCH BÀN

BÌNH MINH MOTEL - THẠCH BÀN

4.6 (9 đánh giá)
số 68 Phố Ngọc Trì, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội, Vietnam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn BÌNH MINH MOTEL - THẠCH BÀN hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

BÌNH MINH MOTEL - THẠCH BÀN
BÌNH MINH MOTEL - THẠCH BÀN
BÌNH MINH MOTEL - THẠCH BÀN
BÌNH MINH MOTEL - THẠCH BÀN
BÌNH MINH MOTEL - THẠCH BÀN
BÌNH MINH MOTEL - THẠCH BÀN
BÌNH MINH MOTEL - THẠCH BÀN
BÌNH MINH MOTEL - THẠCH BÀN

bình minh motel - thạch bàn

số 68 Phố Ngọc Trì, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội, Vietnam
4.6 (9 đánh giá)

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn BÌNH MINH MOTEL - THẠCH BÀN hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay