BẢO NGỌC HOTEL - UÔNG BÍ

Chưa có đánh giá
Tổ 33A - Khu Cầu Sến - Phường Yên Thanh - Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn BẢO NGỌC HOTEL - UÔNG BÍ hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

bảo ngọc hotel - uông bí

Tổ 33A - Khu Cầu Sến - Phường Yên Thanh - Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn BẢO NGỌC HOTEL - UÔNG BÍ hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay