BA VÌ HOTEL
BA VÌ HOTEL
BA VÌ HOTEL
BA VÌ HOTEL
BA VÌ HOTEL
BA VÌ HOTEL
BA VÌ HOTEL

BA VÌ HOTEL

4.7 (1 đánh giá)
Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội, Vietnam

Mô tả khách sạn

Sđt : 0963671974
Người liên hệ : Mrs. Châm
Email: Phungcham99@gmail.com

BA VÌ HOTEL
BA VÌ HOTEL
BA VÌ HOTEL
BA VÌ HOTEL
BA VÌ HOTEL
BA VÌ HOTEL
BA VÌ HOTEL
BA VÌ HOTEL

ba vì hotel

Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội, Vietnam
4.7 (1 đánh giá)

THÔNG TIN

Sđt : 0963671974
Người liên hệ : Mrs. Châm
Email: Phungcham99@gmail.com