ANISE SAPA HOTEL

Chưa có đánh giá
02 Bậc Đá Victoria, 21 Xuân Viên, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai 31700, Vietnam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn ANISE SAPA HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

anise sapa hotel

02 Bậc Đá Victoria, 21 Xuân Viên, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai 31700, Vietnam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn ANISE SAPA HOTEL hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay