AMAZON HOTEL - VINH

Chưa có đánh giá
6 Tân Hùng, Xuân Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vietnam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn AMAZON HOTEL - VINH hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

amazon hotel - vinh

6 Tân Hùng, Xuân Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An, Vietnam

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn AMAZON HOTEL - VINH hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay