ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL

ADELA HOTEL

5.0 (1 đánh giá)
255-257 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tiện ích

  • Bồn tắm
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL
ADELA HOTEL

adela hotel

255-257 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
5.0 (1 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Bồn tắm