A25 HOTEL - 67 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Chưa có đánh giá
67 Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội 100000, Việt Nam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

a25 hotel - 67 nguyễn trường tộ

67 Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội 100000, Việt Nam

CHÍNH SÁCH HỦY