A25 HOTEL - 122 LÊ LAI - HCM
A25 HOTEL - 122 LÊ LAI - HCM
A25 HOTEL - 122 LÊ LAI - HCM
A25 HOTEL - 122 LÊ LAI - HCM
A25 HOTEL - 122 LÊ LAI - HCM
A25 HOTEL - 122 LÊ LAI - HCM

A25 HOTEL - 122 LÊ LAI - HCM

4.7 (16 đánh giá)
122 Lê Lai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông báo

- Chức năng đặt phòng Khách sạn A25 HOTEL - 122 LÊ LAI - HCM hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
- Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

A25 HOTEL - 122 LÊ LAI - HCM
A25 HOTEL - 122 LÊ LAI - HCM
A25 HOTEL - 122 LÊ LAI - HCM
A25 HOTEL - 122 LÊ LAI - HCM
A25 HOTEL - 122 LÊ LAI - HCM
A25 HOTEL - 122 LÊ LAI - HCM
A25 HOTEL - 122 LÊ LAI - HCM

a25 hotel - 122 lê lai - hcm

122 Lê Lai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
4.7 (16 đánh giá)

Thông báo

Chức năng đặt phòng Khách sạn A25 HOTEL - 122 LÊ LAI - HCM hiện đang bảo trì hoặc tạm ngưng dịch vụ tại MoMo.
Vẫn còn nhiều ưu đãi của các khách sạn khác đang chờ bạn.

Khám phá ngay