3T HOTEL & TRAVEL - HÀNG HÀNH

Chưa có đánh giá
39C Hàng Hành, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Chính sách hủy phòng

Hủy phòng miễn phí trước null tiếng trước khi nhận phòng. Không áp dụng với Flash sale.

3t hotel & travel - hàng hành

39C Hàng Hành, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

CHÍNH SÁCH HỦY